Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli

      Co to jest?
Komendant Powiatowy PSP w Zduńskiej Woli

Komendant Powiatowy PSP w Zduńskiej Woli

bryg. mgr inż. Mariusz Rosiński

ul. Długa 4, 98-220 Zduńska Wola

tel. (0-43) 823-31-65,  823-41-81 wew. 201


Realizuje zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w myśl postanowień zawartych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz.U. 2002 r. nr 147 poz. 1230 z późń. zm.)

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w dniach:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30


Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (tj. Dz.U. 2002 r. nr 5 poz. 46)

Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej należy:

1) kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej,

2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,

3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,

5) kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych,

6) analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

7) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,

8) współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,

9) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

10) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,

11) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

12) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,

13) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,

14) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,

15) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,

16) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,

17) wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:

1) współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

2) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych,

3) realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 5089
Wprowadzony przez: Jarosław Kaczmarek
Data opublikowania: 2005-11-19 13:21:25
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-05-16 10:01:00 Dawid Krauze
2018-05-16 10:00:54 Dawid Krauze
2017-09-26 08:20:35 Dawid Krauze
2017-09-26 08:20:19 Dawid Krauze
2017-08-02 08:52:11 Dawid Krauze
2017-08-02 08:52:07 Dawid Krauze
2017-08-02 08:49:03 Dawid Krauze
2017-08-02 08:48:59 Dawid Krauze
2017-06-01 14:40:23 Dawid Krauze
2017-06-01 14:40:17 Dawid Krauze
 
Pokaż starsze