Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
Szukaj w tym dziale:

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Sekretariacie Komendy (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.) - wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Wypełniony wniosek można przesłać:

-         drogą elektroniczną na adres: pskzdwola@poczta.onet.pl

-         listownie na adres

Komenda Powiatowa PSP
98-220 Zduńska Wola
ul. Długa 4

 Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnianie może nastąpić niezwłocznie.

Na podstawie art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli zastrzega sobie prawo do pobrania stosownej opłaty związanej z dodatkowymi kosztami wynikającymi z przekształcenia informacji bądź wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia.