Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
Szukaj w tym dziale:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Zduńskiej Woli

działa w oparciu o następujące akty prawne:

  1. Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz.U. 2002 r. Nr 147 poz. 1230/;
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej /Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 375/,  a zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
  3. Regulamin organizacyjny - opracowany na podstawie art. 13a ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / Dz.U. 2002 r. Nr 147 poz. 1230/.